Autocross List
View AllYour search found 1808 cars.
Search for:    
View By:  
  Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Next
Name Car Base Points Mod Points Total Points Class
Richard Jung 914/2.0    (1973-1974) 150 150 300 TT15
Russell Smith 987 Cayman R    (2011-2012) 500 -200 300 TT15
Michael Neff 911 SC    (1978-1983) 240 55 295 TT15
Chester Lee 911 SC    (1978-1983) 240 55 295 TT15
Test Tester 914/1.7/1.8    (1970-1975) 110 180 290 TT15
Jerry Bumpus 944    (1983-1988) 200 90 290 TT15
Doug Olsen 914/2.0    (1973-1974) 150 135 285 TT15
David Bunch 914/2.0    (1973-1974) 150 135 285 TT15
Terry Zaccone 911 L    (1968) 180 105 285 TT15
Ronald Gawer 944    (1983-1988) 200 85 285 TT15
Scott Kalkin 911 SC    (1978-1983) 240 45 285 TT15
Leonard Stanton 911 SC    (1978-1983) 240 45 285 TT15
Mike Quinn 911 SC    (1978-1983) 240 45 285 TT15
Jasper Kamperman 911 SC    (1978-1983) 240 45 285 TT15
Clifton Braun 914/2.0    (1973-1974) 150 130 280 TT15
Bob Russell 914/2.0    (1973-1974) 150 130 280 TT15
Terry Zaccone 911 L    (1968) 180 100 280 TT15
Charles Danning 911 S    (1975-1977) 220 60 280 TT15
Robert Sasaki 944    (1989) 220 60 280 TT15
Essy Fariab 911 E    (1970-1973) 240 40 280 TT15
Jeff Donnelly 914/1.7/1.8    (1970-1975) 110 165 275 TT15
Kevin Alexander 914/1.7/1.8    (1970-1975) 110 160 270 TT15
Howard Yao 944    (1983-1988) 200 70 270 TT15
Alden Flint 944    (1983-1988) 200 70 270 TT15
Alexander Estuesta 944    (1983-1988) 200 70 270 TT15
Joshua Monesson 911 Carrera    (1974) 240 30 270 TT15
Gavin Burt 924 S    (1987) 190 70 260 TT15
David Polk 944    (1983-1988) 200 60 260 TT15
Jason Rowan 911 SC    (1978-1983) 240 20 260 TT15
Tren Kauzer 911 SC    (1978-1983) 240 20 260 TT15
Daniel Romano 911 SC    (1978-1983) 240 20 260 TT15
Brian Adkins 911 SC    (1978-1983) 240 20 260 TT15
Lance Lanciault 996 Turbo    (1999-2006) 500 -240 260 TT15
James Biesemeyer 914/2.0    (1973-1974) 150 105 255 TT15
Mark Powell 911    (1974) 200 55 255 TT15
Chris Markham 356    (1950-1964) 100 150 250 TT16
Chris Pincetich 914/1.7/1.8    (1970-1975) 110 140 250 TT16
Brad Boardman 912    (1966-1969) 130 120 250 TT16
David Nettleton 924 S    (1987) 190 60 250 TT16
Jim Biesemeyer 914/2.0    (1973-1974) 150 95 245 TT16
Cliff Braun 914/2.0    (1973-1974) 150 95 245 TT16
Terry Zaccone 911 L    (1968) 180 65 245 TT16
George Georgalis 944    (1983-1988) 200 45 245 TT16
Kevin Alexander 914/1.7/1.8    (1970-1975) 110 130 240 TT16
Testing Pppppp 914/1.7/1.8    (1970-1975) 110 130 240 TT16
Test Tester 914/2.0    (1973-1974) 150 90 240 TT16
Mark Powell 914/2.0    (1973-1974) 150 90 240 TT16
Jeremy Carrillo 944    (1983-1988) 200 40 240 TT16
Jeremy Pool 944    (1983-1988) 200 40 240 TT16
Bob Schoenherr 914/1.7/1.8    (1970-1975) 110 125 235 TT16
  Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Next

For questions or to report problems contact the Site Administrator